Bài thi liên quan:

2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Huy Bảo

Bình luận


Bình luận

Võ Minh Phương
21:13 - 29/12/2020

Câu 1: đáp án Góc A lớn hơn Góc B

Võ Minh Phương
21:15 - 29/12/2020

Góc AB’M lớn hơn góc c

Võ Minh Phương
21:15 - 29/12/2020

Câu 3 đáp án 3

Võ Minh Phương
21:15 - 29/12/2020

Câu 3 đáp án 3

Võ Minh Phương
21:17 - 29/12/2020

Góc C nhỏ góc B nhỏ góc A