Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 12 Chủ đề 1:Tính chất chung của kim loại có đáp án

  • 609 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ion M2+, X- đều có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s23p6. Hãy cho biết phân tử được tạo bởi M2+ và X-?

Xem đáp án

        + M → M2+ + 2e M có cấu hình electron là:

    1s22s22p63s23p64s2 (ZM = 20 Ca)

        + X + 1e → X-  X có cấu hình electron là:

    1s22s22p63s23p5 (ZX = 17) X là Cl phân tử CaCl2.


Câu 2:

Nguyên tố Cu có số hiệu nguyên tử là 29, lớp electron ngoài cùng có 1e. hãy cho biết:

Cấu hình electron của nguyên tử Cu và của các ion Cu+, Cu2+.

Xem đáp án

Cấu hình electron của nguyên tử Cu và của các ion Cu+, Cu2+

    Cu: 1s22s22p63s23p63d104s1

    Cu+: 1s22s22p63s23p63d10

    Cu2+: 1s22s22p63s23p63d9


Câu 4:

Ion R+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Hãy xác định vị trí của nguyên tố R trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Xem đáp án

Từ R → R+ + 1e R có cấu hình electron là: 1s22s22p63s1

    Có 3 lớp electron nên thuộc chu kì 3, có electron cuối cùng thuộc phân lóp s nên thuộc nhóm A và có 1 electron hóa trị nên thuộc nhóm I.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận