Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 12 Chủ đề 4: Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime có đáp án

  • 440 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Thủy phân 500 gam poli (metyl metacrylat) trong dung dịch H2SO4 loãng. Sau một thời gian khối lượng polime còn là 454 gam. Tính hiệu suất phản ứng thủy phân pili (metyl metacrylat).

Xem đáp án

Đáp án: B

    Phương trình hóa học của phản ứng thủy phân:

Thủy phân 500 gam poli (metyl metacrylat) trong dung dịch H2SO4 loãng. Sau một thời gian khối lượng polime còn là 454 gam. Tính hiệu suất phản ứng thủy phân pili (metyl metacrylat). (ảnh 1)

Ta thấy cứ 1 mắt xích bị thủy phân thì phân tử khối của polime giảm 14 đvC, hay 1 mol mắt xích bị thủy phân khối lượng thay đổi là 14 gam.

    Vậy số mol mắt xích đã bị thủy phân là: (500 - 454)/14 = 46/14

    Số mol mắt xích trong 500 gam polime là : 500/( 100) = 5 (mol)

    Hiệu suất phản ứng thủy phân :

Thủy phân 500 gam poli (metyl metacrylat) trong dung dịch H2SO4 loãng. Sau một thời gian khối lượng polime còn là 454 gam. Tính hiệu suất phản ứng thủy phân pili (metyl metacrylat). (ảnh 2)

Câu 4:

Để sản xuất 1 tấn keo dán phenolfomanđehit cần bao nhiêu kg phenol và bao nhiêu kg fomanđehit, biết hiệu suất phản ứng với tổng hợp là 75%.

Xem đáp án

Đáp án: A

    Phản ứng tổng hợp

Để sản xuất 1 tấn keo dán phenolfomanđehit cần bao nhiêu kg phenol và bao nhiêu kg fomanđehit, biết hiệu suất phản ứng với tổng hợp là 75%. (ảnh 1)

    Khối lượng phenol cần: 

Để sản xuất 1 tấn keo dán phenolfomanđehit cần bao nhiêu kg phenol và bao nhiêu kg fomanđehit, biết hiệu suất phản ứng với tổng hợp là 75%. (ảnh 2)

    Khối lượng fomanđehit cần là: 

Để sản xuất 1 tấn keo dán phenolfomanđehit cần bao nhiêu kg phenol và bao nhiêu kg fomanđehit, biết hiệu suất phản ứng với tổng hợp là 75%. (ảnh 3)

Câu 5:

Trùng hợp 5,6 lít (đktc) propilen, nếu hiệu suất 80%, khối lượng polime thu được là:

Xem đáp án

Đáp án: B

    Khối lượng polime:

Trùng hợp 5,6 lít (đktc) propilen, nếu hiệu suất 80%, khối lượng polime thu được là: (ảnh 1)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận