Trắc nghiệm chuyên đề Hoá 12 Chủ đề 5. Phản ứng thuỷ phân tinh bột, xenlulozo có đáp án

  • 386 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Lượng mùn cưa (chứa 50% là xenlulozo) cần là bao nhiêu để sản xuất 1 tấn C2H5OH, biết hiệu suất cả quá trình đạt 70%.

Xem đáp án

Gọi x là số mol của xenlulozo:

Lượng mùn cưa (chứa 50% là xenlulozo) cần là bao nhiêu để sản xuất 1 tấn C2H5OH, biết hiệu suất cả quá trình đạt 70%. (ảnh 1)

Từ tỉ lệ phản ứng ta có: nrượu = 2nglucozo = 2.n.nxenlulozo = 2n*x (mol)

Số mol C2H5OH là :

Lượng mùn cưa (chứa 50% là xenlulozo) cần là bao nhiêu để sản xuất 1 tấn C2H5OH, biết hiệu suất cả quá trình đạt 70%. (ảnh 2)

Suy ra khối lượng xenlulozo là : 15528/n.162n = 2515536 (gam)

mmùn cưa = 25155,36.2 = 5031072(gam) ≈ 5,031(tấn)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận