Trắc nghiệm Glucozơ có đáp án (Thông hiểu)

  • 152 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các phát biểu sau về glucozơ:

1. Glucozơ còn có tên là đường nho.

2. Glucozơ có 0,1% trong máu người.

3. Glucozơ là chất rắn, không màu, tan trong nước, có vị ngọt.

4. Glucozơ có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây và trong quả chín.

Số phát biểu đúng là?

Xem đáp án

Đáp án D

Glucozơ là chất chất rắn, không màu, tan trong nước, có vị ngọt => 3 đúng.

Glucozơ có có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây và trong quả chín đặc biệt quả nho chín nên có tên gọi là đường nho => 1,4 đúng.

Trong cơ thể người glucozơ có 0,1% trong máu người => 2 đúng


Câu 2:

Cho các phản ứng sau:

1. Tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2.

2. Lên men thành ancol (rượu) etylic.

3. Tạo este chứa 5 gốc axit trong phân tử.

4. Hoà tan Cu(OH)2 ở nhiêt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam.

Số thí nghiệm dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ?

Xem đáp án

Đáp án C

Tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2 => Glucozơ có nhóm CHO

Tạo este chứa 5 gốc axit trong phân tử => Glucozơ có 5 nhóm OH

Hoà tan Cu(OH)2 ở nhiêt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam => Glucozơ có nhóm OH cạnh nhau


Câu 5:

Chọn sơ đồ phản ứng đúng của glucozơ

Xem đáp án

Đáp án D

A sai vì ở nhiệt độ thường không có kết tủa mà dd chuyển sang màu xanh lam

B sai vì sản phẩm sinh ra là C2H5OH+CO2

C sai vì glucozo không phản ứng với CuO


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận