Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 43 (có đáp án): Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

  • 1936 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các nguồn năng lượng chính là

Xem đáp án

Đáp án:D


Câu 2:

Các dạng năng lượng là

Xem đáp án

Đáp án:D


Câu 3:

Nhiên liệu khi bị đốt cháy sinh ra năng lượng được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án:C


Câu 4:

Hiện nay nguồn cung cấp nhiên liệu chủ yếu là than, dầu mỏ và khí tự nhiên. Các dạng nhiên liệu này được gọi là :

Xem đáp án

Đáp án:B


Câu 5:

Người ta dự đoán một vài trăm năm nữa các nguồn nguyên liệu hóa thạch trên trái đất sẽ cạn kiệt do:

Xem đáp án

Đáp án:A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận