Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 44 (có đáp án): Hóa học và vấn đề xã hội

  • 1911 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Không khí sẽ bị ô nhiễm khi tăng  cao nồng độ của chất sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá,...) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn?

Xem đáp án

Đáp án:C


Câu 5:

Hiện tượng mưa axit là do không khí bị ô nhiễm bới các khí:

Xem đáp án

Đáp án:D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận