Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Bài tập lí thuyết về nhôm (P1)

  • 2208 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho biết số thứ tự của Al trong bảng tuần hoàn là 13. Phát biểu nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Nhôm ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nhôm thể hiện tính chất nào sau đây?

1) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

2) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu.

3) Nhôm là kim loại nhẹ.

4) Nhôm là nguyên tố s

Xem đáp án

Các tính chất vật lí của nhôm là

1) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

3) Nhôm là kim loại nhẹ, nóng chảy ở nhiệt độ 660oC.

4) sai Nhôm là nguyên tố p.

2) sai vì nhôm dẫn điện kém hơn đồng.

Đáp án cần chọn là: D


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận