Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Bài tập lý thuyết về sắt (P1)

  • 2103 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nguyên tử của nguyên tố sắt có

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây sai khi nói về nguyên tử của nguyên tố sắt 

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho Fe (Z = 26). Cấu hình electron đúng của ion Fe2+

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho Fe (Z = 26). Cấu hình electron đúng của ion Fe3+

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Tính chất vật lí nào sau đây của sắt khác với các đơn chất kim loại khác 

Xem đáp án

Tính chất khác là sắt có tính nhiễm từ

Đáp án cần chọn là: D


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận