Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Bài tập lý thuyết về sắt (P2)

  • 557 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi để trong không khí nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt là do

Xem đáp án

Khi để trong không khí nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt là do trên bề mặt nhôm có lớp Al2O3 bền vững bảo vệ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Để 1 thanh nhôm và một thanh sắt ở trong không khí thì thanh nào bị ăn mòn trước

Xem đáp án

Do trên bề mặt nhôm có lớp Al2O3 bền vững bảo vệ => khi để trong không khí nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trường hợp không xảy ra phản ứng hoá học là:

Xem đáp án

Trường hợp không xảy ra phản ứng hoá học là Cu + dung dịch FeCl2.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt (III)?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận