Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Điều chế kim loại

  • 354 lượt thi

  • 80 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là

Xem đáp án

Đáp án C

Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là đúng về

Xem đáp án

Đáp án A

Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại


Câu 4:

Khi điều chế kim loại, các ion kim loại sẽ

Xem đáp án


Câu 5:

Dãy gồm 2 kim loại đều có thể điều chế bằng phương pháp thuỷ luyện là

Xem đáp án

Đáp án C

Kim loại điều chế được bằng phương pháp thủy luyện là những kim loại đứng sau Mg

=> 2 kim loại là Ag và Cu


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận