Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Hóa học và các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường

  • 1569 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường ?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Nhiên liệu thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường là khí hiđro.


Câu 2:

Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nguyên liệu hóa thạch bằng cách nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nguyên liệu hóa thạch bằng cách: lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong lò biogas.


Câu 3:

Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng nhân tạo to lớn để sử dụng cho mục đích hòa bình, đó là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Nguồn năng lượng nhân tạo đó là năng lượng hạt nhân


Câu 4:

Loại thuốc nào sau đây gây nghiện cho con người ?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Loại thuốc gây nghiện cho người là moocphin


Câu 5:

Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá) được coi là an toàn là dùng nước đá hoặc ướp muối.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận