Trắc nghiệm Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm có đáp án (Thông hiểu)

  • 3079 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cấu hình electron của nguyên tố X là 1s22s22p63s23p64s1. Vậy X có đặc điểm :

Xem đáp án

Đáp án A

Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p64s=> X là nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IA


Câu 2:

Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án

Đáp án C

Phát biểu sai là: Từ Li đến Cs, khả năng phản ứng với nước giảm dần


Câu 3:

Kim loại kiềm là những nguyên tố hoạt động rất mạnh cho nên trong tự nhiên chúng tồn tại dưới dạng?

Xem đáp án

Đáp án C

Trong tự nhiên, kim loại kiềm không tồn tại ở dạng tự do vì đây là những kim loại hoạt động rất mạnh. Để ra ngoài môi trường không khí, kim loại kiềm dễ dàng tác dụng với chất xung quanh tạo thành hợp chất.


Câu 4:

Cho miếng kim loại Na vào dung dịch CuSO4. Hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án

Đáp án C

Cho miếng kim loại Na vào dung dịch CuSO4. Hiện tượng xảy ra là sủi bọt khí không màu, có kết tủa màu xanh.

PTHH:

2Na+2H2O2NaOH+H22NaOH+CuSO4Na2SO4+Cu(OH)2


Câu 5:

Đun nóng dung dịch KHCO3 sau đó để nguội rồi nhúng quỳ tím vào dung dịch thu được. Hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án

Đáp án C

Khi đun nóng dung dịch KHCO3 thì có phản ứng sau xảy ra:

2KHCO3 → K2CO3 + CO2 + H2O

Trong quá trình đun nóng dung dịch, khí CO2 sinh ra sẽ bay ra khỏi dung dịch. Sau khi để nguội dung dịch chỉ còn lại chất tan là K2CO3. Do đó khi nhúng quỳ tím vào sẽ thầy quỳ tím chuyển sang màu xanh do muối K2CO3 có môi trường kiềm yếu


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận