Trắc nghiệm Lipit có đáp án (Nhận biết)

  • 4059 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Câu nào đúng khi nói về lipit?

Xem đáp án

Đáp án D

Lipit là hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống. Không hòa tan trong nước nhưng tan được trong dung môi không phân cực (ete, clorofom, xăng, dầu...)


Câu 2:

Chất béo là:

Xem đáp án

Đáp án B

Chất béo: là trieste của glixerol với các axit béo (là monocacboxylic, mạch không phân nhánh, số nguyên tử cacbon chẵn từ 12 → 24 C).


Câu 3:

Chất béo ở thể lỏng có thành phần axit béo:

Xem đáp án

Đáp án A

Chất béo no: thường là chất rắn, có nhiều trong mỡ động vật (mỡ bò, mỡ heo,...)

Chất béo không no: thường là chất lỏng, có nhiều trong dầu thực vật (dầu lạc, dầu dừa,...)


Câu 4:

Chất béo ở thể rắn có thành phần axit béo:

Xem đáp án

Đáp án B

Chất béo no: thường là chất rắn, có nhiều trong mỡ động vật (mỡ bò, mỡ heo,...)

Chất béo không no: thường là chất lỏng, có nhiều trong dầu thực vật (dầu lạc, dầu dừa,...)


Câu 5:

Chất nào sau đây ở nhiệt độ phòng có trạng thái lỏng:

Xem đáp án

Đáp án C

Stearin và Panmitin là 2 chất béo no => ở trạng thái rắn

Parafin ở điều kiện thường ở thể rắn, dạng sáp (ví dụ nến...)

Chỉ có Olein, chất béo không no tồn tại ở dạng lỏng ở nhiệt độ phòng


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trí Nguyễn

Bình luận


Bình luận