Trắc nghiệm Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất của chúng (Nhận biết)

  • 1750 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s23p6. M+ là cation nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s23p6  =>  cấu hình e của M là: 1s22s22p63s23p64s1

=> M là K


Câu 2:

Trong các ứng dụng sau, ứng dụng nào là của nguyên tố Cs:

Xem đáp án

Đáp án C

Cs được dùng làm tế bào quang điện


Câu 3:

Kim loại Natri được bảo quản trong bình đựng?

Xem đáp án

Đáp án C

Để bảo quản Na ta cần phải ngâm Natri trong dầu hỏa


Câu 4:

Cho miếng kim loại Na vào dung dịch muối sunfat của kim loại X. Sau phản ứng thấy sủi bọt khí không màu, có kết tủa màu xanh. X có thể là?

Xem đáp án

Đáp án B

Cho miếng kim loại Na vào dung dịch muối sunfat thì đầu tiên:

Na+H2ONaOH+12H2

NaOH sẽ tác dụng với muối sunfat cho kết tủa hiđroxit màu xanh => kết tủa là Cu(OH)2 => X là Cu.

PTHH: 2NaOH+CuSO4Na2SO4+Cu(OH)2


Câu 5:

Có thể dùng KOH làm khô khí nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án A

Khí dùng KOH làm khô được là khí không phản ứng với KOH

Ở đây chỉ có mỗi NH3 có tính bazơ là không phản ứng với KOH => có thể làm khô được bằng KOH.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Duy Khánh

H

1 năm trước

Hong Phuong

Bình luận


Bình luận