Trắc nghiệm Sự ăn mòn kim loại có đáp án (Nhận biết)

  • 2240 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

“Ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do:

Xem đáp án

Đáp án A

“Ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do tác dụng hoá học của môi trường xung quanh.


Câu 2:

Cho viên bi sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch HCl, theo thời gian sắt sẽ bị ăn mòn

Xem đáp án

Đáp án B

Cho viên bi vào ống đựng dung dịch HCl theo thời gian sắt sẽ bị ăn mòn chậm dần do nồng độ của HCl giảm dần


Câu 3:

Kim loại nào sau đây có khả năng tạo ra màng oxit bảo vệ để không bị oxi hóa ngoài không khí ẩm ?

Xem đáp án

Đáp án A

Al khi phản ứng với oxi (hoặc nước) trong không khí tạo lớp màng oxit mỏng Al2O3 bảo vệ bề mặt (SGK 12 cơ bản – trang 121)


Câu 4:

Điều kiện để xảy ra sự ăn mòn điện hóa học là

Xem đáp án

Đáp án D

Điều kiện xảy ra sự ăn mòn hóa học là

- Các điện cực phải khác nhau về bản chất. Có thể là cặp hai kim loại khác nhau, kim loại – phi kim hay kim loại – hợp chất. Kim loại có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn là cực âm.

- Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn.

- Các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li.


Câu 5:

Sự phá hủy vật bằng thép trong không khí ẩm chủ yếu xảy ra:

Xem đáp án

Đáp án C

Sự phá hủy thép trong không khí ẩm chủ yếu xảy ra ăn mòn điện hóa học vì thỏa mãn 3 yếu tố

+ Xuất hiện 2 cặp điện cực có bản chất hóa học khác nhau (thép là hợp kim của Fe và C → xuất hiện 2 cặp điện cực)

+ Cặp điện cực này tiếp xúc trực tiếp với nhau

+ Cùng nhúng trong dung dịch chất điện li (ở đây là không khí ẩm (H2O;O2…)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận