Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Góc và cạnh của một tam giác có đáp án

  • 663 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 0 phút

Câu 1:

Trong một tam giác, tổng số đo ba góc bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trong một tam giác, tổng số đo ba góc bằng 180°.


Câu 2:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tam giác tù là tam giác có một góc tù.

Suy ra khẳng định C sai.


Câu 3:

Cho tam giác ABC có A^=45o , B^=55o . Số đo góc C là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Áp dụng định lý về tổng số đo ba góc của tam giác ta có:

A^ + B^  + C^  = 180°

Suy ra  C^= 180° − A^ B^  = 180° − 45° − 55° = 80°.


Câu 4:

Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó B^  + C^  bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Vì tam giác ABC vuông tại A nên tổng hai góc nhọn bằng 90° hay B^  + C^  = 90°.


Câu 5:

Cho tam giác MNP có số đo như hình vẽ:

Cho tam giác MNP có số đo như hình vẽ:  Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các  (ảnh 1)

Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(I). M^  = 80°.

(II). Tam giác MNP là tam giác nhọn.

(III). Tam giác MNP là tam giác vuông.

(IV). NP là cạnh huyền của tam giác MNP.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Áp dụng định lý về tổng số đo ba góc của tam giác ta có:

M^ + N^  + P^  = 180°

Suy ra M^ = 180° − N^  P^  = 180° − 37° − 53° = 90°

Suy ra tam giác MNP vuông tại M

Ta có cạnh NP là cạnh đối diện với góc vuông M nên NP là cạnh huyền

Suy ra các khẳng định (III), (IV) đúng. Các khẳng định (I), (II) sai.

Vậy có 2 khẳng định đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận