Trắc nghiệm Vật Lí 12 dao động tắt dần có đáp án

  • 1302 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 4:

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 0,3 kg và lò xo có độ cứng k = 300 N/m. Hệ số ma sát giữa vật nhỏ và mặt phẳng ngang là μ = 0,5. Từ vị trí lò xo không biến dạng, người ta kéo vật đến vị trí sao cho lò xo giãn 5 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động, lấy g=10m/s2. Khi đi được quãng đường 12 cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn

Xem đáp án

Hướng dẫn:

Độ biến dạng của lò xo tại các vị trí cân bằng tạm x0=μmgk=0,5.0,3.10300=0,5cm

+ Biên độ dao động của vật trong nửa chu kì đầu tiên A1 = X0  x0 = 5  0,5 = 4,5 cm.

+ Biên độ dao động của vật trong nửa chu kì tiếp theo A2 = A1  2x0 = 4,5  1 = 3,5 cm → sau khi đi được quãng đường 12 cm, vật đến vị trí có li độ x2 = –0,5 cm tương ứng với nửa chu kì thứ hai.

→ Tốc độ của vật tại vị trí vật đi được quãng đường S = 12 cm kể từ lúc thả.

v=ωA22x22=3000,33,520,52=109,54cm

Đáp án B


Câu 5:

Một con lắc lò xo được gắn trên một mặt ngang, vật nhỏ có khối lượng 1 kg, độ cứng của lò xo là 100 N/m. Hệ số ma sát giữa vật nhỏ và mặt ngang là 0,05. Vật nhỏ đang nằm yên tại vị trí cân bằng thì được kéo ra khỏi vị trí đó theo phương song song với trục của lò xo để lò xo dãn ra một đoạn 10 cm rồi buôn nhẹ (lúc t = 0) cho vật dao động tắt dần chậm. Tại thời điểm mà lò xo bị nén nhiều nhất thì lực ma sát đã sinh một công có độ lớn bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn:

+ Độ biến dạng của lò xo tại các vị trí cân bằng tạm x0=μmgk=0,05.1.10100=5mm

Vật bị nén nhiều nhất khi vật chuyển động hết nửa chu kì đầu tiên

→ Trong nửa chu kì đầu vật đi được quãng đường S=2X0x0=210.1025.103=0,19m

→ Lực ma sát đã sinh công A = FmsS = μmgS = 0,095 J.

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận