Trắc nghiệm Vật Lí 12 Một số bài toán liên quan đến hệ dao động nhiều vật

  • 1055 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Vật A chuyển động tròn đều với bán kính quỹ đạo 8 cm và chu kì 0,2 s. Vật B có khối lượng 100 g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 10 cm và tần số 5 Hz. Tâm I quỹ đạo tròn của vật A cao hơn vị trí cân bằng O của vật B là 1 cm (hình vẽ). Mốc tính thời gian lúc hai vật ở thấp nhất, lấy π210. Khi hai vật ở ngang nhau lần thứ 5 kể từ thời điểm ban đầu thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn

Xem đáp án

Hướng dẫn:

+ Chọn gốc tọa độ tại vị trí I của vật chuyển động tròn, chiều dương hướng xuống.

→ Phương trình dao động của B và của hình chiếu A lên trục Ox là xA=8cos10πtxB=1+10cos10πt

+ Khi A và B đi ngang qua nhau thì xBxA=0cos5πt=1210πt=2π3+2kπ10πt=2π3+2kπt=115+0,2kt=115+0,2k

→ Thời điểm A, B đi qua nhau lần thứ 5 ứng với t=715 s.

+ Khi đó lực đàn hồi của lò xo F=mω2x=0,1.10π2.0,01+0,1cos10π715=+4N

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận