Câu hỏi:

05/06/2020 1,662

Nếu log7(log3(log2x)) = 0 thì x-12 bằng :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điều kiện: x>0log2x>0log3log2x>0

Ta có: log7log3log2x=0

log3log2x=70=1log2x=31=3x=23=8x-12=1x=122

Chọn đáp án C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải phương trình log2(x+1)=log2(x2+2)-1

Xem đáp án » 05/06/2020 14,218

Câu 2:

Tính tổng bình phương các nghiệm của phương trình 4x2+2-9.2x2+2+8=0

Xem đáp án » 05/06/2020 11,890

Câu 3:

Cho phương trình 5x-1=125x

Nghiệm của phương trình này nằm trong khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án » 05/06/2020 5,604

Câu 4:

Một quần thể vi khuẩn bắt đầu từ 100 cá thể và cứ sau 3 giờ thì số cá thể lại tăng gấp đôi. Bởi vậy, số cá thể vi khuẩn được biểu thị theo thời gian t (tính bằng giờ) bằng công thức N(t)=100.2t3. Hỏi sau bao lâu thì quần thể này đạt đến 50000 cá thể (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)? 

Xem đáp án » 05/06/2020 4,494

Câu 5:

Tính tích tất cả các nghiệm của phương trình 32x2+2x+1-28.3x2+x+9=0

Xem đáp án » 05/06/2020 3,867

Câu 6:

Giải phương trình lnx + ln(x - 1) = ln2

Xem đáp án » 05/06/2020 2,230

Câu 7:

Khi đèn flash của một máy ảnh tắt thì ngay lập tức nguồn điện từ pin sẽ xạc cho tụ điện của nó. Lượng điện tích trong tụ xác định bởi công thức Q(t)=Q01-e-1t trong đó Q0 là điện tích tối đa mà tụ có thể tích được, thời gian t tính bằng giây. Hỏi sau bao lâu thì tụ tích được 90% điện tích tối đa ?

Xem đáp án » 05/06/2020 2,194

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK