Câu hỏi:

31/03/2021 330

Tìm tập hợp tất cả các tham số m sao cho phương trình 4x2-2x+1-m.2x2-2x+1+3m-2=0 có 4 nghiệm phân biệt.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đặt t=2x2-2x+11, phương trình đã cho trở thành t2-2mt+3m-2=0 (*)

Với t = 1 ta tìm được 1 giá trị của x.

Với t > 1 ta tìm được 2 giá trị của x.

Do đó, phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt.

 phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt lớn hơn 1.

Đáp án cần chọn là: D.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong đoạn -2017;2017 để phương trình logmx=2logx+1 có nghiệm duy nhất?

Xem đáp án » 02/04/2021 6,761

Câu 2:

Tính tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình log3x-2+log3(x-4)2=0

Xem đáp án » 02/04/2021 6,606

Câu 3:

Cho 4x+4-x=7. Khi đó biểu thức P=5-2x-2-x8+4.2x+4.2-x=ab với ab tối giản và a,bZ. Tích a.b có giá trị bằng:

Xem đáp án » 01/04/2021 5,106

Câu 4:

Cho phương trình log22x-5m+1log2x+4m2+m=0. Biết phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thỏa mãn x1+x2=165. Giá trị của x1-x2 bằng:

Xem đáp án » 02/04/2021 4,328

Câu 5:

Tích các nghiệm của phương trình 3+5x+3-5x=3.2x là:

Xem đáp án » 31/03/2021 4,238

Câu 6:

Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn log23x+3y+4x2+y2 =(x+y-1)(2x+2y-1)-4(xy-1). Giá trị lớn nhất của biểu thức P=5x+3y-22x+y+1 bằng:

Xem đáp án » 02/04/2021 3,652

Câu 7:

Cho phương trình log3x.log5x=log3x+log5x. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 02/04/2021 3,605

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK