Câu hỏi:

31/03/2021 1,609

Có bao nhiêu số nguyên m thuộc -2020;2020 sao cho phương trình 4x-12-4m.2x2-2x+3m-2=0 có bốn nghiệm phân biệt?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

Đặt t=2x2-2x. Ta có:

Khi đó phương trình trở thành (*) với t12

Để phương trình ban đầu có 4 nghiệm phân biệt thì phương trình (*) phải có 2 nghiệm t phân biệt thỏa mãn t>12

Kết hợp điều kiện đề bài ta có m(2;2020]

Vậy có 2020-3+1=2018 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán

Đáp án cần chọn là: B.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong đoạn -2017;2017 để phương trình logmx=2logx+1 có nghiệm duy nhất?

Xem đáp án » 02/04/2021 6,784

Câu 2:

Tính tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình log3x-2+log3(x-4)2=0

Xem đáp án » 02/04/2021 6,654

Câu 3:

Cho 4x+4-x=7. Khi đó biểu thức P=5-2x-2-x8+4.2x+4.2-x=ab với ab tối giản và a,bZ. Tích a.b có giá trị bằng:

Xem đáp án » 01/04/2021 5,138

Câu 4:

Cho phương trình log22x-5m+1log2x+4m2+m=0. Biết phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thỏa mãn x1+x2=165. Giá trị của x1-x2 bằng:

Xem đáp án » 02/04/2021 4,345

Câu 5:

Tích các nghiệm của phương trình 3+5x+3-5x=3.2x là:

Xem đáp án » 31/03/2021 4,278

Câu 6:

Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn log23x+3y+4x2+y2 =(x+y-1)(2x+2y-1)-4(xy-1). Giá trị lớn nhất của biểu thức P=5x+3y-22x+y+1 bằng:

Xem đáp án » 02/04/2021 3,659

Câu 7:

Cho phương trình log3x.log5x=log3x+log5x. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 02/04/2021 3,625

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK