Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 môn Vật Lý (Đề số 1)

  • 16042 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chuyển động cơ của một vật là sự thay đổi

Xem đáp án

Đáp án A.

Theo định nghĩa, chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian


Câu 3:

Theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án D.

Thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến là: sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận