14 Câu trắc nghiệm luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm có đáp án

  • 2038 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án

Đáp án C


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Khánh Vinh

ga

Bình luận


Bình luận