14 Câu trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm có đáp án

  • 3140 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Cho một lá nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch HgNO32, thấy có một lớp thủy ngân bám trên bề mặt nhôm. Hiện tượng tiếp theo quan sát được là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án

Đáp án B

Al là kim loại, không có tính lưỡng tính


Câu 5:

Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 ?

Xem đáp án

Đáp án B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

11 tháng trước

Võ Diệuu

Bình luận


Bình luận