(2023) Đề thi thử Vật Lí Sở Bắc Ninh Đề 2 có đáp án

  • 2478 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên một mặt phẳng nằm ngang. Lực làm tiêu hao cơ năng của con lắc là

Xem đáp án

Lực làm tiêu hao cơ năng của con lắc lò xo là lực ma sát. Chọn A


Câu 2:

Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà phần tử môi trường ở đó dao động cùng pha nhau là

Xem đáp án

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng mà phần tử môi trường ở đó dao động cùng pha nhau là một bước sóng. Chọn A


Câu 3:

Dao động nào sau đây được ứng dụng trong thiết bị giảm xóc ở ô tô?

Xem đáp án

Dao động được ứng dụng trong thiết bị giảm xóc ở ô tô là dao động tắt dần. Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận