(2023) Đề thi thử Vật Lí Sở GD Hà Tĩnh có đáp án

  • 751 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong sự truyền sóng cơ, quãng đường sóng truyền được trong một chu kì gọi là

Xem đáp án

\(\lambda = vT\), Chọn D


Câu 2:

Đơn vị đo từ thông là

Xem đáp án

\(Z = 13\). Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận