(2023) Đề thi thử Vật lí Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh (Lần 3) có đáp án

  • 1365 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Để có các vân giao thoa ổn định trên mặt nước thì hai nguồn sóng phải là hai nguồn kết hợp. Hai nguồn kết hợp không nhất thiết phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

Xem đáp án
Chọn A

Câu 3:

Đơn vị đo cường độ âm là

Xem đáp án
I=PS. Chọn A

Câu 5:

Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận