(2023) Đề thi thử Vật Lí Sở Hà Tĩnh Lần 2 có đáp án

  • 2758 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một con lắc đơn chịu tác dụng bởi một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn thì con lắc

Xem đáp án

Đáp án : C


Câu 2:

Đơn vị đo suất điện động là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số sẽ đạt giá trị lớn nhất khi hai dao động đó

Xem đáp án

Đáp án D: Công thức biên độ tổng hợp của hai dao động điều hòa lệch pha nhau góc \[30T = 60s \Rightarrow \frac{T}{2} = 1s \to s = 2A = 2.5 = 10\;{\rm{cm}}\]\(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2.{A_1}.{A_2}.c{\rm{os}}({\varphi _2} - {\varphi _1})} \)

Biên độ đạt cực đại khi \(({\varphi _2} - {\varphi _1})\)=k2\(\pi \)         \[\]


Câu 4:

Một dòng điện thẳng dài có cường độ \(I\) đặt trong không khí. Cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại một điểm cách nó một khoảng \(r\) được xác định bởi công thức:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Con lắc đơn được ứng dụng để đo

Xem đáp án

Đáp án: A


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Ngọc Anh

M

1 năm trước

Mai Giap

Bình luận


Bình luận

Linh Mỹ
09:51 - 20/06/2024

câu 19D mà nhỉ