(2023) Đề thi thử Vật lí THPT Đô Lương 1, Nghệ An có đáp án

  • 467 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Các đặc tính sinh lí của âm bao gồm

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận