(2023) Đề thi thử Vật Lí Sở Nghệ An (Lần 3) có đáp án

  • 577 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Công của lực điện trường đều làm điện tích điểm \({\rm{q}} > 0\) di chuyển một đoạn \({\rm{d}}\) dọc theo một đường sức có độ lớn là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Đặt điện áp \({\rm{u}} = {{\rm{U}}_0}{\rm{cos}}\left( {{\rm{\omega t}} + {\rm{\varphi }}} \right.\) ) (với \({{\rm{U}}_0};{\rm{\omega }}\) là các hằng số dương) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần và tụ điện thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện là \({{\rm{U}}_{\rm{L}}}{\rm{\;v\`a \;}}{{\rm{U}}_{\rm{C}}}\). Hệ thức nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Bức xạ điện từ có tần số \({3.10^{18}}{\rm{\;Hz}}\)

Xem đáp án

\(\lambda = \frac{c}{f} = \frac{{{{3.10}^8}}}{{{{3.10}^{18}}}} = {10^{ - 10}}m\). Chọn A


Câu 4:

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều là dựa vào hiện tượng

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận