(2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 21) có đáp án

  • 484 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Một vật dao động điều hòa. Khi vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Xem đáp án

+ Một vật dao động điều hòa khi chuyển động từ biên về vị trí cân bằng thì vận tốc và gia tốc cùng dấu.

Chọn A


Câu 3:

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Trong quá trình phân rã hạt nhân 92238U  thành hạt nhân 92238U  đã phóng ra một hạt αvà hai hạt

Xem đáp án

Ta có: U92238U92234+H24e+2XZA

238=234+4+2A92=92+2+2ZA=0Z=1

Vậy X là hạt êlectrôn.


Câu 5:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình x1=A1cos(ωt + φ1)  và x2=A2cos(ωt + φ2) . Biên độ dao động tổng hợp có giá trị nhỏ nhất khi

Xem đáp án

+ Biên độ dao động tổng hợp có giá trị nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha nhau.

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận