(2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 24) có đáp án

  • 507 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì phonton của ánh sáng đơn sắc tím sẽ có năng lượng

Xem đáp án

Chọn D.

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, năng lượng của photon được xác định bởi

Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì phonton của ánh sáng đơn sắc tím sẽ có năng lượng (ảnh 1)

Photon của ánh sáng đơn sắc tím có năng lượng lớn hơn photon của ánh sáng đơn sắc vàng.


Câu 2:

Nam châm không tác dụng lên

Xem đáp án

Chọn B.

Nam châm không tác dụng lên điện tích đứng yên (không có từ tính).


Câu 5:

Dao động cưỡng bức có

Xem đáp án

Chọn D.

Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi theo thời gian.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận