(2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 7) có đáp án

  • 531 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Quang phổ vạch phát xạ phát ra khi

Xem đáp án

Chọn B.

Quang phổ vạch phát xạ phát ra khi kích thích khối khí ở áp suất thấp phát sáng.


Câu 3:

Một con lắc đơn có gắn vật nhỏ khối lượng m dao động điều hoà. Nếu giảm khối lượng đi 4 lần thì chu kì dao động của con lắc sẽ

Xem đáp án

Chọn A.

Chu kì dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng, do đó việc tăng hay giảm khối lượng m của vật không làm thay đổi chu kì của con lắc đơn.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận