(2023) Đề thi thử Vật lý THPT Gia Định, Hồ Chí Minh (Lần 1) có đáp án

  • 952 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hệ dao động cưỡng bức và hệ dao động duy trì có điểm nào sau đây không giống nhau?

Xem đáp án

Chọn B.


Câu 2:

Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1,A2  là một dao động điều hòa có biên độ

,A với

Xem đáp án

Chọn D.

GT: AMIN=A2A1= ; AMAX=A2+A1 => A2A1AA2+A1


Câu 3:

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, khi chất điểm đi từ vị trí cân bằng ra biên thì

Xem đáp án

Chọn A.

Vì F~ x


Câu 4:

Động năng trong dao động điều hòa của con lắc lò xo tăng khi quả cầu đi

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 5:

Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng thì cơ năng của vật dao động điều hòa

Xem đáp án

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận