(2023) Đề thi thử Vật Lý THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 16) có đáp án

  • 404 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tia X với tia nào sau đây có cùng bản chất là sóng điện từ? A. Tia tử ngoại. B. Tia β^+. C. Tia β^-. D. Tia anpha.

Xem đáp án

Tia X và tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.

Chọn A


Câu 2:

Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng nào sau đây là sóng dài vô tuyến? 

Xem đáp án

Sóng điện từ có bước sóng 2000m   là sóng dài.

Chọn A


Câu 3:

Màu sắc sặc sỡ trên các bong bóng xà phòng được giải thích bởi hiện tượng 

Xem đáp án

Màu sắc sặc sỡ này được giải thích là do giao thoa ánh sáng (hiện tượng giao thoa màn mỏng).

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận