(2023) Đề thi thử Vật Lý THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 4) có đáp án

  • 440 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Chất phóng xạ Radi có chu kì bán rã là 1620 năm. lấy 1 năm bằng 365,25 ngày. Hằng số phóng xạ của Radi là

Xem đáp án

λ=ln2T=ln2365,25243600=2.196108s1

Chọn A


Câu 5:

Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 2cm  và có các pha ban đầu lần lượt bằng  2π3rad π6rad . Pha ban đầu và biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên lần lượt là:

Xem đáp án

Vì hai dao động cùng biên độ → Pha ban đầu: φ=φ1+φ22=5π12rad .

Biên độ: A=A12+A22+2A1A2cosφ2φ1=2cm  .

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận