(2023) Đề thi thử Vật Lý THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 6) có đáp án

  • 313 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U có tần số góc ω   không đổi vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung C Ở thời điểm t1  điện áp giữa hai bản tụ điện là U02   và đang tăng. Giá trị của cường độ dòng điện ở thời điểm t1+T4  

Xem đáp án

Ở thời điểm t1  điện áp giữa hai bản tụ điện là u1=U02  và đang tăng.

Ta có:

u=U0cosωt;i=I0cosωt+π2u1=U02=U0cosωt1cosωt1=12i2=I0cosωt1+T4+π2=I0cosωt1+π=I0cosωt1i2=I02

Vậy giá trị của cường độ dòng điện ở thời điểm t2=t1+T4  i2=I02  và đang giảm vì i2

 u1 ngược pha.

Chọn D


Câu 2:

Giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc vào

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Một vật nhỏ dao động điều hoà trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng là gốc toạ độ O. Gia tốc của vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình a+400π2x=0 . Biên độ 6 cm. Điều nào sau đây sai:

Xem đáp án

a=400π2xa=ω2xω=20πrad/sf=ω2π=10Hz,T=1f=0,1s;vmax=ωA=120πcm/s A sai.

Chọn.A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận