(2023) Đề thi thử Vật Lý THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 9) có đáp án

  • 434 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng về nội dung của định luật Lentz? Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra có tác dụng

Xem đáp án

Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch.

Chọn C


Câu 4:

Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì các ánh sáng có bước sóng càng lớn thì photon tương ứng với ánh sáng đó sẽ có năng lượng

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Với thấu kính mỏng, tia sáng truyền qua quang tâm cho tia ló

Xem đáp án

Tia sáng đi qua quang tâm thì cho tia ló truyền thẳng.

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận