(2023) Đề thi thử Vật lý THPT Thiệu Hóa, Thanh Hóa (Lần 1) có đáp án

  • 352 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Sóng tới và sóng phản xạ tại đầu có vật cản cố định dao động

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz và tốc độ 80m/s. Số bụng sóng trên dây là

Xem đáp án

λ=vf=80100=0,8 (m)

l=k.λ21,2=k.0,82k=3

Chọn B


Câu 5:

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Sóng cơ không lan truyền được trong chân không. Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận