(2023) Đề thi thử Vật Lý THPT Trần Nhân Tông ,Nam Định có đáp án

  • 1217 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một vật dao động điều hòa, khi vật đi qua vị trí cân bằng thì

Xem đáp án

Chọn A  .


Câu 2:

Chọn hệ thức đúng về mối liên hệ giữa x, A, v, ω trong dao động điều hòa

Xem đáp án

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

1 năm trước

Duyên

Bình luận


Bình luận