310 câu Lý thuyết Crom - Sắt - Đồng có lời giải chi tiết (P1)

  • 9906 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu Trong phản ứng trên xảy ra

Xem đáp án

Đáp án D

“Khử cho, O nhận” => Fe là chất khử, Cu2+ là chất oxi hóa => sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+


Câu 2:

Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?

Xem đáp án

Đáp án A

A. Fe + 4HNO3 loãng Fe(NO3)3 +NO + 2H2O

B. Fe + H2SO4 đc, ngui  không phản ứng do bị thụ động.

( tương tự với Al và Cr ).

C. Fe + 2ReCl3 3FeCl2

D. Fe + 2HClđc  FeCl2 + H2


Câu 3:

Để khử ion Cu2+trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại

Xem đáp án

Đáp án A

Các kim loại kiềm và kiềm thổ ( trừ Be và Mg ) khi cho vào dung dịch CuSO4 sẽ phản ứng với trước=>không khử được ion Cu2+=>loại B,C và D.


Câu 4:

Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào bình tam giác theo hình vẽ sau: Thí nghiệm đó là

Xem đáp án

Đáp án C

=>Nhìn hình vẽ thí nghiệm, ta rút ra được:

-Thu khí X bằng phương pháp đẩy không khí.

-Bình được úp ngược X nhẹ hơn không khí Mx<29 

Xét các đáp án: 

A. CaCO3+ 2HCl  CaCl2+ CO2 + H2O

=>khí thu được là CO2 (M=44)  không thỏa.

B. Cu + 2H2SO4 đc  CuSO4 + SO2 + 2H2O

=> khí thu được là SO2 (M=64) không thỏa.

C. Zn + H2SO4 loãng  ZnSO4+ H2

=> khí thu được là H2 (M=2) thỏa mãn => chọn C.

D. K2Cr2O7+ 14HCl  2KCl + 2CrCl3+ 3Cl2+ 7H2O

=> khí thu được là Cl2 (M=71)  không thỏa.


Câu 5:

Thành phần chính của quặng cromit là

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

1 năm trước

trần văn lương

9 tháng trước

Lường Văn Nam

Bình luận


Bình luận