4 Câu trắc nghiệm Điều chế ,tính chất hóa học của este và cacbohidrat có đáp án

  • 2106 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Cho 1 ml ancol etylic, 1 ml axit axetic và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm. Lắc đều và đun nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó làm lạnh rồi thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hoà. Hiện tượng quan sát được là

Xem đáp án

Đáp án A

Phản ứng este hóa xảy ra, dung dịch phân thành hai lớp (trong đó dung dịch phía trên là este)


Câu 2:

Cho vào bát sứ 1 ml dầu ăn và 2 ml dung dịch NaOH 40%, đun hỗn hợp sôi nhẹ và khuấy đều, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước để thể tích dung dịch không đổi. Sau 10 phút, rót thêm 5 ml dung dịch NaCl bão hoà nóng, khuấy nhẹ. Hiện tượng quan sát được là

Xem đáp án

Đáp án A

Đã có phản ứng xà phòng hóa xảy ra, thêm NaCl mục đích tăng tỉ trọng dung dịch, dễ tách được xà phòng. Chất rắn phía trên thu được là xà phòng.


Câu 3:

Cho 5 giọt CuSO4 5% và 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm, lắc nhẹ. Gạn bỏ lớp dung dịch, sau đó thêm vào 2 ml glucozơ 1% lắc nhẹ. Hiện tượng quan sát được là

Xem đáp án

Đáp án B

- Cho 5 giọt CuSO4 5% và 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm, lắc nhẹ, sản phẩm thu được là kết tủa CuOH2.

- Sau đó thêm glucozơ, kết tủa tan tạo dung dịch xanh lam đậm.


Câu 4:

Cho vài giọt iot vào ống nghiệm đựng sẵn 1 - 2 ml hồ tinh bột, đun nóng một lát, sau để nguội. Hiện tượng quan sát được là

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận