4 Câu trắc nghiệm thực hành tính chất hóa học của sắt có đáp án

  • 1730 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Cho đinh sắt đã đánh thật sạch vào ống nghiệm. Rót vào ống nghiệm 3-5 ml dung dịch HC1 2M. Đun nóng nhẹ. Quan sát hiện tượng ta thấy 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Cho đinh sắt đã đánh thật sạch vào ống nghiệm chứa 4-5 ml dung dịch H2SO4 2M. Đun nóng nhẹ. Quan sát hiện tượng ta thấy :

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Nhỏ dần từng giọt dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch FeSO4 mới điều chế, lắc ống nghiệm, ta thấy 

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận