40 Câu trắc nghiệm bài thi giữa kì 2 có đáp án

  • 1865 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 5:

Đốt cháy hoán toàn m gam este X tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit không no, mạch hở, đơn chức (thuộc dãy đồng đẳng của axil acrylic) thu được 3,584 lít CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O, Giá trị của m là 

Xem đáp án

Đáp án B

Este của ancol no, đơn chức mạch hở và axit không no đơn chức đồng đẳng của axit acrylic => este không no có 1 C = C, đơn chức, mạch hở


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận