40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế (P1)

  • 4493 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hiện tượng thủng tầng ozon khiến chúng ta lo ngại vì:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường:

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn: Vì than đá, xăng, dầu, khí gas khi cháy đều tạo ra CO2 gây ô nhiễm môi trường.


Câu 4:

Người ta sản xuất khí metan thay thế 1 phần cho nguồn nhiên liệu hóa thạch bằng cách nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Nhóm khí nào sau đây là nguyên nhân gây nên hiện tượng mưa axit?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận