40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế NC ( P2)

  • 1276 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Trong công nghệ xử lí khí thải do quá trình hô hấp của các nhà du hành vũ trụ hay thuỷ thủ trong tàu ngầm người ta thường dùng hoá chất nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án A

Khi thủy thủ thở ra CO­2 bị Na2O2  hấp thụ sinh ra O2 tiếp tục cung cấp cho quá trình hô hấp:

Na2O2 + CO2 → Na2CO3 + 1/2O2


Câu 4:

Sau khi làm thí nghiệm Cu tác dụng với HNO3 đặc, biện pháp tốt nhất để khí tạo thành thoát ra ngoài gây ô nhiễm môi trường ít nhất là:

Xem đáp án

Đáp án D

Cu  + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2+ 2H2O

Khí thoát ra là NO2

2NaOH +2NO2 → NaNO3  + NaNO2 +  H2O


Câu 5:

Những trường hợp bị say hay chết do ăn sắn có một lượng nhỏ HCN (chất lỏng không màu, dễ bay hơi và rất độc). Lượng HCN tập trung nhiều ở phần vỏ sắn. Để không bị nhiễm độc HCN do ăn sắn, khi luộc sắn cần

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận