440 câu trắc nghiệm Dao động điều hòa trong đề thi thử Đại học trường chuyên (P1)

  • 23420 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 20 N/m, dao động với biên độ A = 5 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng4 cm, nó có động năng bằng

Xem đáp án

Phương pháp:Định luật bảo toàn cơ năng W = Wđ + Wt => Wđ = W – Wt

Cách giải:

Vật cách VTCB 4cm => x = 4cm

Động năng:

Đáp án D


Câu 3:

Một con lắc đơn có độ dài bằng l. Trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ dài của nó bớt 21 cm, trong cùng khoảng thời gian Δt như trên, con lắc thực hiện 16 dao động. Độ dài ban đầu của con lắc là

Xem đáp án

Phương pháp:Chu kì dao động là thời gian vật thực hiện hết một dao động toàn phần

Công thức: T = tN=2πlg (N là số dao động toàn phần thực hiện trong thời gian ∆t)

Cách giải:

 

Ta có:

Đáp án C

 


Câu 4:

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(6πt + π/2) (cm). Trong mỗi giây chất điểm thực hiện được

Xem đáp án

Phương pháp: Tần số: số dao động toàn phần thực hiện trong 1s

Tốc độ cực đại vmax = ωA

Cách giải:

Tần số: f = ω/2π = 3Hz => trong mỗi giây chất điểm thực hiện được 3 dao động toàn phần.

Tốc độ cực đại: vmax = ωA = 6π.5 = 30π cm/s

Đáp án A


Câu 5:

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = a3cosωt +asinωt. Biên độ và pha ban đầu của dao động lần lượt là

Xem đáp án

Phương pháp:Công thức lượng giác cos(a – b) = cosa.cosb + sina.sinb

Cách giải:

Ta có

 

=> Biên độ và pha ban đầu lần lượt là: 2a và –π/6

Đáp án A


Bài thi liên quan:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

3 năm trước

Huyền Trang

3 năm trước

Nguyễn Đình Nam

Bình luận


Bình luận

Đinh Trọng Nam
15:29 - 07/04/2020

quá hay quá cay

Dương Dương
00:37 - 29/10/2022

Cái này sao em ko thấy trên app vậy ạ