5 câu trắc nghiệm Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

  • 1826 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 4:

Nhúng một miếng sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. Nhỏ thêm vài CuSO4 vào dung dịch trên. Hiện tượng quan sát được là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Cho hình về mô tả thí nghiệm sau :

Mục đích của thí nghiệm này là :

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận