50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu polime nâng cao (P2)

  • 6492 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch trong bình thay đổi như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C.

10 gam kết tủa => mCO2=4,4 gam và  mH2O = 1,8  gam

=>  Khối lượng bình biến đổi: 4,4 + 1,8 – 10 = -3,8

=>  Khối lượng dung dịch giảm 3,8 gam.


Câu 4:

Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa 8,69% nitơ. Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrilonitrin trong cao su là

Xem đáp án

Đáp án C.

Cách giải nhanh, ta xét 1 mắt xích cao su buna N có 1 nguyên tử N => M = (14 : 8,69 ). 100 = 161. Ta có Mbuta-1,3-dien = 54; Macrilonitrin = 53 => nbuta – 1,3 – đien : nacrilonitrin = 2 : 1


Câu 5:

Nhiệt phân nhựa cây gutta peccha được một chất lỏng X chứa 88,23% C; 11,76% H . Cứ 0,34 g X phản ứng với dd brom dư cho 1,94 g một chất lỏng nặng hơn nước và không tan trong nước. Biết X phản ứng với hiđro dư thu được isopentan và khi trùng hợp X được polime có tính đàn hồi. Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án

Đáp án C.

CxHy:

88,2312:11,761=7,3525:11,761:1,6=5:8

CTĐGN: (C5H8)n 

MA = 2,43.28 = 68,04 

=> 68n = 68 => n = 1 

=> A : C5H8

Lại có X phản ứng với H2 dư được isopentan và trùng hợp ra cao su.

=>  Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 năm trước

Vu Nguyen Hoang

đề hay thật

Bình luận


Bình luận